Zuster organisaties:

VOC Cavalerie


De Vereniging Officieren Cavalerie (VOC) is opgericht op 25 juli 1934. Toen werden kameraadschap en traditie in de statuten vastgelegd. Nu, ongeveer 75 jaar later, zijn deze begrippen nog net zo actueel en heeft de vereniging bijna 2.000 leden. Leden die elkaar treffen tijdens nationale en locale evenementen. Ze ontvangen vier maal per jaar het magazine, de VOC-Mededelingen en bezoeken deze website.

website

Het Regiment Infanterie Johan Willem Friso


Het Regiment Infanterie Johan Willem Friso (RI JWF) is het oudste infanterieregiment van de Nederlandse Koninklijke Landmacht. Het RI JWF is onder die naam opgericht op 1 juli 1950, maar haar geschiedenis voert terug naar het "Regiment Rennenberg", welke werd opgericht op 30 augustus 1577 door de toenmalige stadhouder van Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel, George van Lalaing.

website

Sponsoren:

DFD - Financiële dienstverleners


DFD is een, landelijk werkende, groep bedrijven gespecialiseerd in verzekeren, hypotheken, sparen, pensioenen en arbeidsvoorwaardenadvies.

website

MTWebdesign.nl


MTWebdesign.nl - Voor het bouwen van nieuwe of vernieuwen van uw website of onderhoud. Ook voor een tijdelijke webmaster voor beheer of onderhoud van uw Content Management Systeem.

website

Defensie:

Koninklijke Landmacht Nieuwsberichten


Koninklijke Landmacht Nieuwsberichten

website

Diverse weblinks:

Vereniging van Officieren der Genie


De website informeert over ontwikkelingen binnen het Wapen Der Genie, haar geschiedenis en tradities, actuele oefeningen, organisatie, inzet, geniewerken, nieuwe ontwikkelingen en niet in de laatste plaats personeels-mutaties en familie-berichten.

website

NationaleBeroepengids.nl


Nationale Beroepengids: Deze website bevat beroepsprofielen voor student, starter en werkzoekende met meer informatie over beroepen en arbeidsmarkt, waaronder ook het beroep ‘Officier Infanterie Landmacht'

website