Waarom een vereniging voor infanterie officieren?

 • Om in een dynamische tijd van veranderingen, reducties en uitzendingen de basis van de infanterie niet uit het oog te verliezen.

 • Om wapenbroeders bij elkaar te brengen, zowel actief-dienende als officieren buiten dienst, reservisten en aspirant-officieren.

 • Om uiting te geven aan het belang van de verschillende infanterie-eenheden.

Wat zijn de doelstellingen van de VIO ?

 • Bevorderen van de vakbekwaamheid en professionaliteit.

 • Saamhorigheid kweken tussen infanterie-officieren.

 • Uitwisselen van kennis en ervaringen onder collega's.

 • Betrokkenheid van de leden bij alle aspecten van het wapen.

Welke activiteiten onderneemt de VIO ?

 • Regionale bijeenkomsten met actuele thema's, georganiseerd door de brigades.

 • Uitgave van het vaktijdschrift "INFANTERIE", dat elk kwartaal verschijnt.

 • Het jaarlijks organiseren van de landelijke VIO-dag.

 • De Vereniging Infanterie Officieren (VIO) is opgericht op 3 juni 1996 en heeft als bakermat het Infanterie Schietkamp te Harskamp.

De VIO heeft tot doel, het bevorderen van:

 • De vakbekwaamheid en professionaliteit van de leden;

 • De betrokkenheid van de leden bij alle aspecten van hun wapen;

 • De saamhorigheid en een goede geest tussen de leden onderling.

Een beroepsvereniging.

De Vereniging Infanterie Officieren (VIO) is geen belangenvereniging maar een beroepsvereniging.
Maar door aandacht te vragen voor specifieke zaken van de infanterie worden ook wapenbelangen gediend. Het basiswerk van de infanterie staat centraal:

 • De opbouw van vakmanschap.

 • Bestudering en toepassing van nieuwe tactieken.

 • Verhoging van de schietvaardigheid.

 • Infanterist en leiderschap.

 • Geoefendheid van de (reserve-)officier bij de infanterie.

Elk jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden die inmiddels bekend staat als de Landelijke VIO-dag.
Op deze Landelijke VIO-dag worden naast de Algemene Ledenvergadering een (aantal) lezing(en) gehouden en kan een eventuele Static-Show worden bezocht.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Vereniging Infanterie Officieren staat open voor:

 • Actief dienende officieren van de Infanterie;

 • Cadetten bestemd voor de Infanterie;

 • Officieren der Infanterie b.d.;

 • Reserve-officieren der Infanterie;

 • Officieren van het Korps Nationale Reserve;

 • Officieren van het Korps Mariniers.

Het lidmaatschap kan worden aangevraagd indien u aan de voorwaarden, zoals hierboven beschreven, voldoet.
Graag het inschrijfformulier invullen, ondertekenen en opsturen (mag ook digitaal).
Deze vindt u hier: Inschrijfformulier of bij de Ledenadministratie
Wij controleren of u aan de voorwaarden voldoet.


De contributie bedraagt € 25,00 per jaar.
Het contactorgaan, het 3-maandelijkse blad INFANTERIE is bij de prijs inbegrepen.

Voor een abonnement kijkt u onder Vakblad.

RollbannerVIO

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.