• Uitwisselen van kennis en ervaringen

  Vakblad Infanterie
 • Verhoging van de schietvaardigheid

  Vakblad Infanterie
 • Vakbekwaamheid en professionaliteit van de leden

  Vakblad Infanterie
 • Betrokkenheid van de leden bij alle aspecten van hun wapen

  Vakblad Infanterie
 • Saamhorigheid en een goede geest tussen de leden onderling

  Vakblad Infanterie
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Onze Missie

 • Bevorderen van de vakbekwaamheid en professionaliteit.
 • Saamhorigheid kweken tussen infanterie-officieren.
 • Uitwisselen van kennis en ervaringen onder collega's.
 • Betrokkenheid van de leden bij alle aspecten van het wapen

 • Onze waarden

 • De opbouw van vakmanschap.
 • Bestudering en toepassing van nieuwe tactieken.
 • Verhoging van de schietvaardigheid.
 • Infanterist en leiderschap.
 • Geoefendheid van de (reserve-)officier bij de infanterie.
 • Met het publiceren van Tactische vraagstellingen probeert de Redactie INFANTERIE bij te dragen aan het verbeteren van de professionaliteit van de infanterieofficier. Tactiek is per slot van rekening een hoofdvak van de infanterieofficier en hij kan er niet vaak genoeg mee bezig zijn. Het onderwerp leeft met name onder de subalterne officieren.

  De Redactie is van mening dat er ruimte in ons blad moet zijn, om de tactische vaardigheden van de Infanterieofficier verder aan te scherpen en te trainen. Met ingang van juni 2012 is de Redactie INFANTERIE u weer aan het uitdagen met een tactische vraagstelling. De methodiek van inzenden en bespreken hebben we dit keer gewijzigd. Op de eerste plaats is de vraagstelling in het Engels.
  De inzendingen, die overigens gewoon in het Nederlands kunnen worden gedaan, worden met ingang van dit nummer geplaatst op de internetsite van de VIO en op de intranetsite van de Infanterieschool. Hierop kunt u zien hoe collega's deze tactische vraagstelling denken op te lossen. In het daarop volgende nummer wordt de vraagstelling summier nabesproken, zonder daarbij direct inhoudelijk op de oplossingen in te gaan.

  Wilt u voor het maken van een gevechtsplan de eerder gepubliceerde schetsen met tactische tekens gebruiken, dan kunt u deze onder het menu <CTC>  / <CTC downloaden> hierboven (zichtbaar na inloggen) downloaden mits u geregistreerd lid van de vereniging bent en ingelogd.

  Oplossingen kunt u mailen naar de Redactie INFANTERIE. Mail de redactie

  Wilt u voor uw gevechtsplan de laatste schets met tactische tekens gebruiken dient u in te loggen om deze te kunnen downloaden / bekijken:

  Controleer aan de rechterbovenzijde of u ingelogd bent.

   

  Indien u niet ingelogd bent kunt u hieronder inloggen:

  Inloggen